KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla ucznia


Regulamin zasad korzystania z systemu Office 365 w Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie

1. Dostęp do konta jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do Office 365 oraz treści wiadomości przechowywanych na koncie pocztowym.
2. Korzystając z konta Office 365, uczeń zobowiązuje się, że nie będzie działał w sposób naruszający prawa innych Użytkowników.
3. Uczeń ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość swojego konta w Office 365.
4. Przed każdymi zajęciami uczeń wyłącza wszystko, co ma na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle rozprasza i przeszkadza w uczestnictwie w zajęciach.
5. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj odzywamy się do siebie kulturalnie, z szacunkiem odnosimy się do nauczycieli i kolegów, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy, nie oceniamy.
6. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będzie widać, że Ty to Ty.
7. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
9. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia.
10. Nie podnosimy na siebie głosu.
11. Zachowanie naruszające normy współpracy w grupie przeszkadza innym uczniom. Jeśli ustalone zasady nie będą przestrzegane, to uczniowie mogą zostać wyciszeni przez nauczyciela.
12. Nauczyciel może zablokować konto ucznia w przypadku wykorzystania go w sposób niezgodny z przeznaczeniem .
13. Za nieodpowiednie zachowanie ucznia nauczyciel stosuje zasady przewidziane w regulaminie oceny zachowania uczniów.
14. Aktywność (obecność) postawa i zachowanie ucznia podczas nauki zdalnej ma wpływ na jego roczną oceną z zachowania.