KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Absolwent

 NASZ ABSOLWENT:
Czyta ze zrozumieniem pisane teksty.
Korzysta z podstawowych umiejętności matematycznych w życiu codziennym.
Formułuje wnioski oparte na podstawie obserwacji i własnego doświadczenia.
Potrafi „szukać wiedzy”.
Korzysta z różnych źródeł informacji, w tym z nowoczesnych technologii.Kojarzy fakty.
Logicznie myśli.
Jest ciekawy świata, rozwija swoje zdolności i zainteresowania.
Wiedzę i umiejętności wykorzystuje na co dzień.
Jest obowiązkowy.
Jest komunikatywny.
Jest asertywny.
Przestrzega ogólnych norm. Wybiera prawidłowe wzorce zachowań.
Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
Korzysta z ośrodków kultury. Właściwie się w nich zachowuje.
Dba o kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe.Szanuje starszych. Uznaje autorytet rodzica, nauczyciela.
Ma właściwy stosunek do kolegów, koleżanek. Jest koleżeński, tolerancyjny.
Potrafi obiektywnie ocenić siebie i innych.
Szanuje mienie.
Dba o swoje zdrowie oraz innych. Dba o higienę.
Wie, gdzie szukać pomocy.
Potrafi współpracować w grupie.
Nie dyskryminuje innych ze względu na rasę, przekonania religijne, warunki psychiczne i fizyczne.
Wie, że trzeba się uczyć całe życie.

Absolwenci rocznik 2009/2010
Spośród 91 absolwentów uzyskano informacje na temat 46 uczniów.
Badani uczniowie wybrali następujące typy szkół:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. St. Staszica w Koninie            12 osób(12%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie                 9 osób (19%)
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie                             6 osób (13%)
Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie                      6 osób (13%)
II Liceum Ogólnokształcące im. KK Baczyńskiego w Koninie                       3 osoby (7%)
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie                                               3 osoby(7%)
Zespół Szkół Tech. i Hut. im. M. Skłodowskiej-Curie w Koninie                     2 osoby (4%)
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie                       2 osoby (4%)
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie                                    1 osoba (1%)
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy            1 osoba (2%)
Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych w Koninie      1 osoba (2%)

Absolwenci rocznik 2008/2009
Spośród 97 absolwentów uzyskano informacje na temat 54 uczniów.
Badani uczniowie wybrali następujące typy szkół:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie               16 osób (29%)
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie                                             10 osób(18%)
II Liceum Ogólnokształcące im. KK Baczyńskiego w Koninie                       6 osób (11%)
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie                               5 osób (9%)
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie                                      5 osób (9%)
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. St. Staszica w Koninie             4 osoby (7%)
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie                       3 osoby (6%)
Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie                      2 osoby (4%)
Zespół Szkół Tech. i Hut. im. M. Skłodowskiej-Curie w Koninie                    1 osoba (2%)
Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie                                                      1 osoba (2%)
Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych w Koninie      1 osoba (2%)

Absolwenci rocznik 2007/2008
Spośród 106 absolwentów uzyskano informacje na temat 72 uczniów.
Badani uczniowie wybrali następujące typy szkół:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie                 21 osób(29%)
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie                                            13 osób(18%)
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. St. Staszica w Koninie             7 osób (10%)
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie                                     7 osób (10%)
Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie                        6 osób (8%)
II Liceum Ogólnokształcące im. KK Baczyńskiego w Koninie                       4 osoby (6%)
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie                              4 osoby (6%)
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie                        3 osoby (4%)
Zespół Szkół Tech. i Hut. im. M. Skłodowskiej-Curie w Koninie                      3 osoby (4%)
Zespół Szkół Plastycznych w Kole                                                                  2 osoby (3%)
Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie                                                        1 osoba (1%)
Konińskie Centrum Edukacyjne                                                                       1 osoba (1%)