KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

Patron Jedynki

Instytucją, która jako pierwsza otrzymała imię Zofii Urbanowskiej była Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałę taką podjęła Rada Miasta kilka dni po pogrzebie (04.01.1939 r) jednej z najpopularniejszych w XIX wieku autorki powieści dla młodzieży. Uchwała nigdy nie weszła w życie, ponieważ w Koninie nie było miejskiej biblioteki, a jedynie działała społeczna przy Towarzystwie Dobroczynności.
przedmieście
Po 20 latach od śmierci, Zofia Urbanowska została patronką instytucji oświatowej. Po II wojnie światowej, na czas odbudowy i rozbudowy swego gmachu (1945 – 1951) Szkoła Podstawowa nr 1 zostaje przeniesiona do byłej szkoły dla dzieci żydowskich przy ul. Mickiewicza 11. Nauka odbywała się także w części zabudowań klasztornych w tak zwanym „Okrąglaku” przy ul. Reformackiej, gdzie znalazła pomieszczenie Szkoła Podstawowa nr 3.

1 września 1951 r. Trójkę przeniesiono do odbudowanej części gmachu przy ul. Kolskiej 2, gdzie kiedyś mieściła się żeńska połowa Szkoły Powszechnej nr 1. 16 XII 1951 do zachodniego skrzydła budynku (od strony kościoła ewangelickiego ) wprowadziła się Szkoła TPD, która została powołana do życia ( 19 XI 1950 r.) w miejsce szkoły Podstawowej nr 1. Szkoła TPD działa do roku 1956, kiedy to na wniosek rodziców stała się znów Szkołą Podstawową nr 1.

szkola

W 1957 r. dzieci, nauczyciele, rodzice szkoły i władze miejskie, wystąpili i uzyskali od Ministerstwa Oświaty zgodę. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Zofii Urbanowskiej odbyła się 15 maja 1958 r. i nawiązywała do 20 rocznicy wizyty, jaką w dniu swoich urodzin i imienin w 1938 r. odbyła sędziwa pisarka, spotykając się w szkole z dziećmi i nauczycielami.

1 IX 1969 r. ma miejsce połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3. Szkoła Podstawowa nr 1 po połączeniu przejęła imię patrona Szkoły Podstawowej nr 3 – Zofii Urbanowskiej, pisarki ziemi konińskiej, której życie i działalność była związana z regionem i środowiskiem z którym aktualnie działa szkoła.

19 VI 1971r. odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
1 IX 1971 r. Jedynka powiększa liczbę uczniów po rozwiązaniu Szkoły nr 5 z ul. Kaliskiej, a po wchłonięciu Dwójki z ul. Wodnej w 1978 r. staje się jedyną szkołą podstawową w Starym Koninie.
15 I 1977 r. z okazji obchodów 50 – lecia szkoły ma miejsce odsłonięcie na szkole tablicy o patronie, a przed szkołą popiersia Zofii Urbanowskiej. Popiersie Urbanowskiej wykonane zostało przez artystę plastyka K. Łukaszewskiego.

popiersie

Szkoła, odkąd przyjęła imię Zofii Urbanowskiej organizowała i do czasów obecnych organizuje Dzień Patrona (15 maja). Najczęściej organizowane są apele, którym towarzyszą wystawy, wykłady, pogadanki, montaże literackie, konkursy ze znajomości życia i twórczości patronki. Uczniowie odbywają warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu, składane są kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szkoła organizowała sesje popularnonaukowe, w 1971 r. udział brał Ludwik Milusiński z Poznania, w 1997 r. Janina Perathoner, autorka powieści biograficznej „Zofia Kamila” i Lech Hejman, nieżyjący dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w 2007 r. Piotr Rybczyński, historyk - kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu – oddział w Koninie, Zygmunt Kowalczykiewicz, pisarz- regionalista i Janusz Gulczyński, historyk - pracownik Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W ostatnich latach, gdy tematyka regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywają się nie tylko dni patrona według opracowanych scenariuszy, np. Wywiad z Zofią Kamilą, Podróże Urbanowskiej, Zofia Urbanowska patronką szkoły, Spotkanie z Zofią Kamilą, a także lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, uczniowie wykonują plakaty, gazetki klasowe, albumy. Wprowadzono też jako lekturę do klas IV do wyboru Gucia Zaczarowanego lub Złoty pierścień.