KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Młody Programista

Innowacja programowo - metodyczna realizowana w roku szkolnym 2016/2020
Autor: Arleta Ratajewska

Innowacja jest podniesieniem poziomu kształcenia z informatyki, a w szczególności z algorytmiki i programowania. Innowacja jest formą poparcia dla ministerialnego projektu Pilotażowego wdrożenia nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach oraz służy jego wdrożeniu.
Zajęcia z innowacją Młody programista będą nowym problemem do rozwiązania. Dostarczą one satysfakcji z samodzielnych odkryć, ukażą nowe horyzonty i ścieżki myślenia.
Ta  właśnie idea przyświeca tej innowacji. Nauczyć dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, wyzwalać nowe rozwiązania i przekazywać je innym, pokonywać przeszkody dzięki pomysłowości, doświadczeniom i wiedzy z innych przedmiotów. Nauczyciel  będzie kierował pracą uczniów tak, aby każdy miał szansę osiągnąć swój drobny sukces i wyniósł z każdych zajęć nowe umiejętności.
Innowacja Młody programista zaplanowana jest na rok szkolny 2016/2019, dotyczyć będzie uczniów klasy II - VI szkoły podstawowej. Plany pracy zajęć komputerowych obowiązkowych zostaną  zmodyfikowane i rozszerzone o naukę programowania w klasach III – VI. Uczniowie będą korzystać z programu Scratch 2.0 oraz doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu różnych edukacji dzięki aplikacjom multimedialnym. Będą korzystać z programów, które pomagają w rozwijaniu kreatywności, logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów.
Program innowacji będzie realizowany również podczas zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dla chętnych uczniów z klas II – VI, jako  kontynuacja  działań w ramach programu Mistrzowie Kodowania. Zależy nam na rozbudzeniu zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi oraz nabyciu przez uczniów umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania z technologii informacyjnych. Zajęcia prowadzone będą w Scratchu Junior, Scratchu 2.0, App Inwentor oraz Java. Planujemy korzystać ze scenariuszy udostępnionych w ramach programu Mistrzowie Kodowania.
Uczniowie będą nabywać umiejętności informatyczne wykorzystując programy: Scratch Junior, Scratch, Baltie, App Inventor, Java oraz poprzez udział w akcjach Godzina Kodowania, Code week, Dzień Scratcha, Międzynarodowym Konkursie Bóbr, Ogólnopolskim Konkursie Kodować każdy może i innych.
W miarę nabywania kompetencji przez uczniów program będzie poddawany ewaluacji i rozszerzony o elementy robotyki.
Elementy innowacji zostaną także wplecione w przebieg zajęć z matematyki, języka polskiego.