KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacja o funkcjonowaniu szkoły po 7 czerwca

Szanowni Państwo,
informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, nauczanie i kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 26 czerwca 2020 roku.

Zakończenie roku szkolnego w tym roku będzie miało zupełnie inny charakter - nie ma wspólnej uroczystości na terenie szkoły. Odbiór świadectw odbędzie się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wg ustalonego harmonogramu w dniach od 26 czerwca do 1 lipca 2020 roku, który będzie dostępny na stronie szkoły oraz przekazany pocztą elektroniczną.

Ponadto informuję, że zgodnie z kalendarzem Szkoły dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 12 czerwca - piątek oraz 25 czerwca - czwartek.

Informuję, ze dla uczniów klas I - VII dni: wtorek - 16 czerwca, środa- 17 czerwca i czwartek - 18 czerwca, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW - na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Z wyrazami szacunku
Renata Chojnacka
Dyrektor SP-1 w Koninie