KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Młody Twórca

Innowacja pedagogiczna dla II etapu kształcenia, realizowany w klasie czwartej od 1.09.2015 r do 25.06.2018 r
Autor: Arleta Ratajewska

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Głównym założeniem programu tej innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów programowaniem oraz wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno - komunikacyjnych) do prezentacji swoich umiejętności i uzdolnień.
Adresatami programu innowacji Młody twórca są uczniowie klasy czwartej.
Jest on zgodny z podstawą programową szkoły podstawowej, spójny z realizowanym programem nauczania zajęć komputerowych. Stanowi poszerzenie treści nauczania o wprowadzenie różnych języków programowania,  uzupełnienie o atrakcyjne formy i metody zajęć. Proponowane rozwiązania metodyczne, różnorodność ćwiczeń oraz wykorzystanie różnorodnych zasobów Internetu, mają pomóc dziecku w praktycznym rozwiązywaniu przez niego konkretnych zadań oraz dostarczyć wiele radości i ciekawych przeżyć.
Program Młody twórca ma aktywnie wychowywać młodego człowieka, który rozwija się wraz z postępem technologicznym i przygotowuje go do ustawicznego kształcenia.
Ważną częścią tego programu będzie tworzenie prezentacji multimedialnych, albumów elektronicznych, filmów, udział  w zajęciach z robotyki, udział w konkursach informatycznych, spotkaniach z informatykami, fotografem, filmowcem, warsztatach filmowych.
Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie na zajęciach pozalekcyjnych.

Zajęcia dodatkowe będą obejmować następujące zagadnienia:
1.Programuję i koduję:
nauka programowania w językach: Baltic, Scratch, Imagine Logo, Java Alice 3
tworzenie kartek okolicznościowych w językach programowania
tworzenie animacji tematycznych w językach programowania
pisanie programów do gier zręcznościowych, logicznych, strategicznych
programowanie gier platformowych
tworzenie projektów edukacyjnych z różnych dziedzin: matematyka, historia,    przyroda, muzyka, technika, wychowanie fizyczne
2.Tworzę grafikę:
obsługa programów graficznych i multimedialnych
tworzenie prezentacji w Power Point i Prezi
wykonywanie multimedialnych plakatów interaktywnych – glogów w  Glogsterze
tworzenie wirtualnych komiksów w programie Toondoo
tworzenie historyjek online w aplikacji Storybird
tworzenie krzyżówek, rebusów, milionerów w Learning Apss
tworzenie interaktywnych quizów i testów w aplikacjach Hot Potetoes
3.Tworzę filmy:
skanowanie i obróbka zdjęć
tworzenie elektronicznych fotoalbumów
tworzenie filmów poprzez dodawanie zdjęć, tekstu, dźwięków oraz efektów wizualnych w programie Windows Movie Maker
tworzenie własnych filmów
4.Promuję siebie i szkołę:
dzielenie się wiedzą i umiejętnościami pisząc blogi przedmiotowe, tematyczne, projektowe
wykonanie krótkiego filmu promującego naszą szkołę